• پژوهش و پردازش مهمترین وجه تمایز شرکت اندیشه با سایر شرکت های دارویی است. متخصصین این شرکت شامل درجات تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در حوزه های شیمی، علوم دارویی و مهندسی میباشند
• اندیشه دارای 89 ثبت اختراعات بین المللی و 34 ثبت اختراع امریکا در محصولات جدید، فرایند های جدید و طراحی ماشین آلات جدید تولید می باشد (https://www.Freepatents online.com/result.html?sort=relevance&srch=top&query_txt=khashayar+karimian&submit=&patents_us=on&patents_other=on)
• پرسنل اندیشه دارای 115 مقاله علمی با اثر گذاری بالا در جورنال های معتبر بین المللی است
• پرسنل اندیشه در سال 1395 برنده جایزه بین المللی خوارزمی گردید
• پرسنل اندیشه در سال 1395 برنده جایزه بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) گردید
• شرکت دانش بنیان از سال 1395
• جایزه ریاست جمهوری در علم و فن آوری: در سال 1395
• جایزه فن آوری اتحادیه اروپا: 2016
• پرسنل اندیشه عضو بنیاد ملی نخبگان می باشند
• عضویت دانشمند ارشد (Chief Scientific Officer) در شورای ملی علوم و مهندسی کانادا (National Science and Engineering Council of Canada): سال 1996
• عضویت دانشمند ارشد (Chief Scientific Officer) در شاخه شیمی فرهنگستان علوم ایران: از 1387
• عضویت دانشمند ارشد(Chief Scientific Officer) در هیئت علمی مرکز تحقیقات بیو شیمی – بیو فیزیک دانشگاه تهران: از 1355
• اندیشه بر اساس نیاز خریداران، مالکیت فکری مورد نظر ایشان را ایجاد می نماید (به ثبت اختراع امریکا مراجعه کنید (US Patent US 2019/0117581 Al, April 25, 2019)