شرکت اندیشه از دانش اموختگان در حوزه های زیر دعوت به همکاری مینماید:

  • شیمی (الی، تجزیه و شیمی-قیزیک و بیوشیمی)
  • علوم دارویی (انالیز دارو ها، فرمولاسیون، اقتصاد دارو)
  • مهندسی شیمی، مکانیک برق (Power و الکترونیک)، مهندسی صنایع و طراحی ماشین الات
  • فرم زیر را دانلود و بعد تکمیل به آدرس: hrspecialist@azhandph.com ایمیل کنید

پرسشنامه استخدامی اندیشه