شرکت دانش بنیان اندیشه در سال 1394 توسط تعدادی از اساتید دانشگاه های عمده کشور در حوزه شیمی الی، شیمی پزشکی و شیمی دارویی تاسیس گردید. اندیشه در سال 1395 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان دانش بنیان به رسمیت شناخته شد، که بر اساس سابقه بی بدیل این شرکت در پژوهش و پردازش با 115 مقاله علمی در جورنالهای بین المللی و 89 ثبت اختراع (32 ثبت اختراع امریکا) انجام گردید. رشته های پژوهش و پردازش اندیشه شامل ارائه فرایند های شیمیایی از ابتدای فرایند برای تولید مواد موثره دارویی و داروهای خوراکی Category I-V، شامل محصولات پر خطر (Hazardous High Potency) مانند مواد موثره دارویی و دارو های خوراکی ضد سرطان، ارائه روش های جدید تولید بدون نقض ثبت اختراعات موجود (Non-infringing) بر اساس موئلفه های مالکیت فکری مشتریان میباشد. همچنین، شرکت اندیشه در سال 1400 موفق به کسب مجوز سازمان غذا و دارو برای تامین رفرانس استاندار های ثانویه دارویی (secondary reference standards, SRS or Working Standards) گردید که شامل سنتز، شناسایی (UV, IR, 1H NMR, 13 C NMR, Mass Spec), تعیین مقدار و تعیین درجه خلوص (HPLC) و مقایسه با رفرانس استاندار های اولیه primary reference standard ، که از فارماکوپه های بین المللی تامین شده اند، میگردد. همچنین، اندیشه تامین کننده انانتیومرها در مقیاس صنعتی میباشد، که با روش انحصاری این شرکت جدا سازی میشوند (منتشر و ثبت اختراع شده). در حوزه دارو، اندیشه تامین کننده روش های جدید و غیر ناقص مالکیت های فکری قبلی برای احتراز از wet granulation، تسهیل  direct compression بدون استفاده از roller compaction و فرمولاسیون های بهینه سازی شده بمنظور تنظیم هم سنگی و کاهش عوارض گوارشی داروهای خوراکی میباشد ( به وجوه تمایز مراجعه کنید، مثلا (doi. 10.1517/13543776.2011.569493 and WO 2017/199073 Al; US Patent  US 2019/0240144 Al; Iranian Patent 1390/07/27-71996; Iranian Patent 1393/11/13-84942). در حوزه دارو های بیولوژیکی، اندیشه سنتز و خالص سازی antibody-drug conjugates, API-nanoparticle conjugates and isolation of mAbs  را طبق روش های انحصاری خود که بصورت مقالات علمی و ثبت اختراعات بین المللی منتشر گردیده اند انجام میدهد (به وجوه تمایز مراجعه کنید). بخش مهندسی اندیشه موفق به طراحی ماشین آلات تولید سیستم بسته برای تولید مواد موثره دارویی و دارو های خوراکی category III-V  گردیده که توسط سازندگان داخلی برای شرکت های دارویی ساخته شده اند و تحت نظر کارشناسان سازمان غذا و دارو با ازمایشات استاندارد اختلاف فشار، امونیاک، CO2, dispersed oil particulate (DOP)  و surrogate با استفاده از naproxen sodium معتبر سازی گردیده اند (ISO 14644-1:2015, EU GMP Annex 1, 21 CFR Part 11). شرکت اندیشه روابط نزدیکی با دانشگاه های عمده کشور داشته و تعدادی از دانشمندان ارشد این شرکت اعضای هیئت علمی آن دانشگاه ها و عضو کمیته های دکتری و عضو پیوسته شاخه شیمی فرهنگستان علوم و عضو مدعو شورای علوم و مهندسی کانادا (NSEC) می باشند.